درباره شهرداری

photo_2018-01-14_09-19-59

شهرداری امام زاده عبدالله در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۱ به طور رسمی افتتاح شد.