انتخابات هیئت ریئسه شورای پنجم شهرامام زاده عبدالله(ع) برگزارشد

دراین مراسم که در دفتر فرماندار ویژه شهرستا آمل برگزار گردید اعضای جدید منتخب مردم ضمن سوگند نامه شروع کاراعضای هیئت ریئسه سال اول پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع) به شرح ذیل مشخص شدند

۱: حاج علیمردان رحمانی   با ۵  رای  ریئس شورای شهر

۲: آقای مهدی اسکو        با ۵  رای    نائب ریئس شورای شهر

۳: آقای نصرا…  فضلی     با ۵   رای    منشی شوراء

وآقایان تقی ابراهیمی و عباسقلی اسکو به عنوان عضو شورای شهر کار خود را آغاز کردند

photo_2017-08-28_12-34-27