به مناسبت ۷ مهر ماه روز آتش نشانی مانور زلزله و اطفای حریق برگزار گردید

به مناسبت ۷ مهر ماه  روز آتش نشانی مانور زلزله و اطفای حریق با حضور مدیران شهری ، اعضای شورای شهردر حضور دانش آموزان دختر و پسردر مدرسه ابتدایی شهر امام زاده عبدالله(ع) با همکاری هلال احمر شهرستان آمل، آتش نشانی شهرداری آمل و آتش نشانی شهرداری امام زاده عبدالله(ع)  به میزبانی شهرداری امام زاده عبدالله(ع) برگزار گردیدودر پایان اجرای مانور از آتش نشانان شهرداری امام زاده عبدالله (ع) تجلیل شد

IMG_3164 IMG_3161 IMG_3159 IMG_3157 IMG_3151 IMG_3168 IMG_3172 IMG_3192 IMG_3168 IMG_3181 IMG_3211 IMG_3175 IMG_3207 IMG_3220 IMG_3226 IMG_3227 IMG_3229 IMG_3250 IMG_3251