جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهر امام زاده عبدالله(ع)

‍ جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهر امام زاده عبدالله(ع) با حضور حاج آقا غفاری امام جمعه محترم شهر امام زاده عبدالله(ع)مهندس قبادی ریاست محترم اداره آب و فاضلاب شهرستان آمل، مهندس توکلی ریاست محترم ادره آب و فاضلاب شهر امام زاده عبدالله(ع) در دفتر شورای شهر با حضور اعضای محترم شورای شهر امام زاده عبدالله(ع) برگزار شد
۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۳۳۴۵۳ ۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۴۳۵۳۹