بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل از شهرداری امام زاده عبدالله(ع)

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل به همراه بخشدار امام زاده عبدالله(ع) و هئیت همراه  به صورت سرزده از شهرداری امام زاده عبدالله (ع) بازدید بعمل آوردند

IMG_3412 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3420 IMG_3421 IMG_3424 IMG_3426 IMG_3428 IMG_3413