پیام تسلیت به مناسبت جان باختن دریابانان غیور ایرانی

به نام خدا

خبر ضایعه جانگداز غرق شدن  کشتی سانچی خاطر همه ایرانیان را آزرده نمود ودلها را اندوهگین کرد این مصیبت بزرگ را به هموطنان عزیز تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و برای جانباختگان شهید علو درجات از درگاه احدیت مسألت داریم

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری امام زاده عیدالله(ع)

سانچی7