اطلاعیه تعرفه عوارض سال ۹۷

به نام خدا

به اطلاع شهروندان محترم شهر امام زاده عبدالله(ع) می رساند که تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری امام زاده عبدالله(ع) به استناد پیشنهاد۹۱/۶/۵۸۴۱  مورخه ۱۳۹۶/۱۰۱۴  شهرداری و بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۹ مورخه ۹۶/۱۱/۲۵  شورای محترم اسلامی شهر به تصویب رسیده است که مراتب بموجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آگهی عمومی گردیده ، لذا شهروندان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

جواد صلواتی

شهردار امام زاده عبدالله(ع)

your empty board