جلسه هماهنگی به مناسبت روز زمین پاک

جلسه هماهنگی به مناسبت روز هوای پاک با معاونت اداره محیط زیست و رئیس اداره راه شهرستان آمل با حضور عضو محترم شورای شهر در دفتر دکتر صلواتی شهردار محترم امام زاده عبداله جهت برگزاری مراسم در روز سوم اردیبهشت ۹۷

روابط عمومی شهرداری امام زاده عبدالله

۲۰۱۸۰۴۱۸_۱۲۴۷۰۸