دیدار با جانبازان و پاسداران به مناسبت روز پاسدار و روز جانباز

به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار و ولادت حضرت ابوالفضل(ع) روز جانباز اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم امام زاده عبداله با جمعی از این عزیزان به ویژه فرماندار ویژه شهرستان آمل دیدار کردند

۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۱۲۱۴۹ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۱۴۶۴۷ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۲۲۷۵۲ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۲۲۷۴۳ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۳۰۹۴۳ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۴۱۴۰۷ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۳۵۸۴۵ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۳۵۹۰۳ ۲۰۱۸۰۴۲۱_۱۴۱۱۱۶