برگزاری مراسم پاکسازی زباله از جنگل به مناسبت روز زمین پاک

photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۱_۲۱-۵۹-۰۴