شماره تماس با آتش نشانی شهرداری امام زاده عبدالله

شهروندان محترم می توانند جهت بروز هرگونه حادثه با شماره های زیر تماس حاصل نمایند

شماره   ۴۳۱۲۳۴۱۰ ۰۱۱  و  ۴۳۱۲۴۰۰۰  ۰۱۱

از تلفن های ثابت شهری  با شماره  ۱۲۵