بازدید معاون آموزش هلال احمر استان از خانه هلال شهر امام زاده عبدااله(ع)

بازدید معاون آموزش هلال احمر استان به همراه رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمل از خانه هلال شهر امام زاده عبدااله(ع)

۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۱۵۵۰ photo_2018-06-25_00-01-28