تجلیل ازکارگران نمونه شهرداری امام زاده عبدالله(ع) به روایت تصویر

به مناسبت روز جهانی کار وکارگر مراسم تجلیل ازکارگران نمونه درسالن اداره ارشاد آمل با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار وازسه تن ازپرسنل شهرداری امام زاده عبدالله(ع) آقایان عنایت الله رحمانی، حمید رضا بهمنی و نادعلی یحیی زاده تجلیل …
+ ادامه مطلب

درصورت عدم اختصاص درصدی از درآمد سازمان آرامستان به شهرداری امام زاده عبدالله(ع) مانع فعالیت های این سازمان خواهیم شد

مدتهاست بحث جمع آوری بهشت امام زاده عبدالله به علت مشکلات زیست محیطی ویااختصاص قسمتی از درآمد سازمان آرامستان شهرداری آمل به شهرداری امام زاده عبدالله(ع) مطرح شده است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده و این کشمکش ها ادامه دارد. …
+ ادامه مطلب