برگزاری جشنواره تخم مرغ رنگی در محوطه شهرداری امام زاده عبد الله(ع) به روایت دوربین

همزمان با ایام پایانی سال و با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین کودکان و خانواده ها برگزار شد اولین جشنواره نوروزی تخم مرغ رنگی و بازی های محلی در شهر امام زاده عبدالله (ع) به گزارش روابط عمومی …
+ ادامه مطلب

کمیته فرهنگ شهروندی در شهرداری امام زاده عبدالله(ع) راه اندازی می شود

دکتر صلواتی شهردار امام زاده عبدالله با  تاکیدبر نقش مهم فرهنگ و شهروندان فرهنگ مدار به آموزش شهروندان و گسترش فرهنگ شهروندی در توسعه شهری تسریع کرد : آمیختگی مسایل فرهنگی با زندگی شهری تحکیم هویت شهروندان و ارتقای سطح …
+ ادامه مطلب