8d5f6774-6cc8-4ca5-a98a-94e66f6aef77

نصراله فضلی به عنوان رئیس شورای شهر امام زاده عبداله انتخاب شد

نصراله فضلی به عنوان رئیس شورای شهر امام زاده عبداله انتخاب شد در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر امام زاده عبداله(ع) انتخابات هیئت رئیسه سال سوم به شرح ذیل برگزار شد. ۱: نصراله فضلی رئیس شورای شهر ۲: عباسقلی اسکویی …
+ ادامه مطلب