دکتر جواد صلواتی دومین شهردار امام زاده عبدالله(ع)

دکتر جواد صلواتی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ به عنوان دومین شهردارشهر امام زاده عبدالله(ع) معارفه شد

مدارک علمی: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ، فوق لیسانس مدیریت فضای سبز، دانشجوی دکتری

سوابق اجرایی: سرپرستی شهرداری رینه، معاون اجرایی ،مسئول واحد فنی وشهرسازی ، مسئول واحد خدمات شهری ، کارشناس شهرداری منطقه ۱۴ تهران در امور پیمانکاران،

مدرس دانشگاه ، آزاد آیت اله آملی ، پیام نور ، محمودآباد، رینه، مدیر عامل شرکت  تامین نیروی انسانی، سردبیر نشریه آرمان دانشجویی

photo_۲۰۱۷-۰۳-۱۵_۱۸-۰۷-۲۰