ارتباط با اعضای شورای اسلامی شهر امام زاده عبداله(ع)

دفتر شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله (ع) همه روزه به غیر روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ به آدرس شهر امام زاده عبداله (ع) داخل ساختمان شهرداری امام زاده عبدالله(ع) به روی مراجعه کنندگان و شهروندان محترم باز می باشد

همچنین روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت ۴ عصر جلسه رسمی شورای شهر برگزار میگردد

شماره تماس دفتر شورای شهر  ۰۱۱۴۳۱۲۳۸۵۰  و شماره فکس ۰۱۱۴۳۱۲۳۹۵۰

 

ارتباط با اعضاء شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع)

۱: تقی ابراهیمی   ۰۹۱۱۳۲۷۷۶۹۷

۲: مهدی اسکو     ۰۹۱۱۱۰۰۰۱۸۲

۳: علیمردان رحمانی۰۹۱۱۳۰۰۲۸۸۳

۴: عباسقلی اسکو ۰۹۱۱۵۸۳۴۹۶۰

۵: نصراله فضلی ۰۹۱۱۳۲۷۳۲۱۸