دیدار با آقای امیر آذربرزین از یادگاران حماسه درگیری جنگل در سال ۶۰

به مناسبت حماسه ۶ بهمن آمل دیدار اعضای شورای شهر، و شهردار امام زاده عبداله به همراه فرماندهی و اعضای شورای حوزه احد با یادگار حماسه درگیری جنگل و ۶ بهمن از شهر امام زاده عبداله جناب آقای کربلایی امیر آذزر برزین

روابط عمومی شهرداری امام زاده عبداله
۲۰۱۹۰۱۲۷_۱۹۰۱۳۲