برگزاری کارگاه آموزشی ذیحسابان شهرداری های استان مازندران به میزبانی شهرداری امام زاده عبداله(ع)

برگزاری کارگاه آموزشی ذیحسابان شهرداری های استان مازندران به میزبانی شهرداری امام زاده عبداله(ع)

دومین کارگاه آموزشی ذیحسابان شهرداری های استان مازندران به حضور جناب آقای محمدی تاکامی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران،آقای محسنی مدیرکل دیوان محاسبات استان، آقای غلامپور  رئیس خزانه استان و جمعی ازشهرداران و ذیحسابان شهرداری های استان مازندران به میزبانی شهرداری امام زاده عبداله(ع) در هتل المپیک شمال این شهر برگزار گردید

IMG_5795

IMG_5667 IMG_5692 IMG_5741 IMG_5719 IMG_5681 IMG_5676 IMG_5806