منطقه گردشگری آلشرود

آبشارسنگ درکا

IMG_0926
رودخانه آلشرود
IMG_1521

IMG_0952 IMG_0951 IMG_0900
امام زاده عالی کیا سلطان، و حسینیه سنگ درکا

IMG_0889 photo_2017-08-16_13-29-43 IMG_0965IMG_0957