جلسات رسمی شورای شهرامام زاده عبداله(ع)

سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرامام زاده عبداله (ع) در سال ۹۸ در روز یکشنبه ۲۵فروردین در دفتر شورای شهر برگزار گردید
در این جلسه که ابتدا با حضور تعدادی از ساکنین کوچه ها ی منتهی به خیابان شهید شعبانی برگزار شد مشکلات موجود در این کوچه ها برررسی و در پایان نیز اعضاء شورای شهر به همراه جناب آقای شهردار از کوچه های مذکور و مشکلات موجود  بازدید میدانی بعمل آوردندو مقرر گردید هرچه سریعتر این مشکلات بررسی و تا حد امکان برطرف گردد
۲۰۱۹۰۴۱۴_۱۷۰۲۱۴ ۲۰۱۹۰۴۱۴_۱۷۰۲۳۲ ۲۰۱۹۰۴۱۴_۱۷۰۳۰۰ IMG_20190422_114705_350 IMG_20190422_114705_833 IMG_20190422_114719_144 IMG_20190422_114732_432