بازدید مشترک شهردار امام زاده عبداله به همراه رئیس اداره راه و شهرسازی،حمل و نقل و جاده ای، اداره گاز شهرستان آمل جهت جانمایی خط لوله گاز در کمربندی شهر امام زاده عبداله

IMG_6702 IMG_6707 IMG_6703