نهصت آسفالت خیابانهای شهر به همت شورای اسلامی شهر وشهرداری امام زاده عبداله(ع)

آسفالت خیابان طبیعت (اسپند)

IMG_6721 IMG_6723 IMG_6736 IMG_6739

زیرسازی و آسفالت خیابان شهید خاکپور(کاسمده)

IMG_6744 IMG_6750 IMG_6807 IMG_6808 IMG_6815

روکش آسفالت خیابان امام خمینی(ره) اسکومحله

IMG_6835 IMG_6839 IMG_6849 IMG_6887

آسفالت خیابان شهید شعبانی (اسکومحله)

IMG_6714 IMG_6757 IMG_6773 IMG_6776 IMG_6780