موقعیت ما بر روی نقشه

اطلاعات تماس

شهرداری : ۰۱۱۴۳۱۲۳۷۵۵ /۰۱۱۴۳۱۲۳۷۵۶
آتش نشانی : ۰۱۱۴۳۱۲۴۰۰۰
آدرس : کیلو متر ۳ جاده هراز بعد از شهرک صنعتی امام زاده عبدالله شهرداری امام زاده عبدالله