دکتر جواد صلواتی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ به عنوان دومین شهردارشهر امام زاده عبدالله(ع) معارفه شد مدارک علمی: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ، فوق لیسانس مدیریت فضای سبز، دانشجوی دکتری سوابق اجرایی: سرپرستی شهرداری رینه، معاون اجرایی ،مسئول واحد فنی …
+ ادامه مطلب