لیست کشیک نوروزی شهرداری امام زاده عبدالله

لیست کشیک نوروزی شهرداری امام زاده عبدالله به شرح ذیل می باشد. لیست کشیک نوروزی شهرداری امام زاده عبدا… ( ع ) نوروز ۱۳۹۳ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر میلاد ملی وحید شیرامه شماره تلفن ۰۹۳۷۴۸۸۷۰۲۱ ۰۹۳۷۹۴۷۸۷۲۶ ۰۲/۰۱/۱۳۹۳ ۸ …
+ ادامه مطلب