دکتر جواد صلواتی دومین شهردار امام زاده عبدالله(ع)

دکتر جواد صلواتی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ به عنوان دومین شهردارشهر امام زاده عبدالله(ع) معارفه شد مدارک علمی: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ، فوق لیسانس مدیریت فضای سبز، دانشجوی دکتری سوابق اجرایی: سرپرستی شهرداری رینه، معاون اجرایی ،مسئول واحد فنی …
+ ادامه مطلب

حضور شهردار واعضای شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع) در مدرسه ابتدایی دخترانه جهت بررسی مشکلات مدرسه با حضور مدیریت و انجمن اولیاء

حضور شهردار واعضای شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع) در مدرسه ابتدایی دخترانه  جهت بررسی مشکلات مدرسه با حضور مدیریت و انجمن اولیاء
+ ادامه مطلب