سرپرست شهرداری امام زاده عبدالله(ع) معرفی شد

طی حکمی از سوی شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع) مرتضی ابراهیمی که به عنوان معاونت ومدیر حقوقی شهرداری مشغول فعالیت بود به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد

IMG_0670