بازدیدمدیر کل دفترامور شهری و شوراهای استانداری مازندران از شهرداری امام زاده عبداله(ع)

بازدیدمدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از شهرداری امام زاده عبداله(ع)

در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ذیحسابان شهرداری های استان مازندران به میزبانی شهرداری امام زاده عبداله(ع)  جناب آقای محمدی تاکامی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران از ساختمان اداری و ایستگاه آتش نشانی شهرداری امام زاده عبداله(ع) بازدید بعمل آوردند

photo_2019-01-31_00-00-40
IMG_20190131_095025_018 IMG_20190131_095025_066 IMG_20190131_095038_467 IMG_20190131_095233_790