شهرداری امام زاده عبداله در مسیر توسعه و عمران

به همت شورای اسلامی شهر امام زاده عبداله(ع) اولین برنامه عمرانی شهرداری امام زاده عبداله(ع) درسال ۹۸ به شرح ذیل در حال انجام  می باشدو به زودی به مرحله افتتاح خواهد رسید
۱: مرحله پایانی خیابان شهید شعبانی(اسکومحله) به متراژ ۲۵۰۰ مترمربع ۲:بخشی از خیابان شهید خاکپور(کاسمده) به متراژ ۲۵۰۰  مترمربع
۳:زیرسازی و آسفالت خیابان طبیعت(اسپند) به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع،

IMG_6359 IMG_6360 IMG_6361 IMG_6363