عزم جدی شورای شهر امام زاده عبداله (ع) دراجرای صورتجلسه آرامستان

دهم تیرماه سال۹۴ بود که فرماندار وقت آمل از شهرداران و روساء شورای اسلامی هر دو شهر خواست تا نظرات و دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای برون رفت از این مشکل ارایه کنند. صرت جلسه ای که تا کمتر از دو ماه دیگر سررسیدش به پایان رسیده و دو شهرداری ملزم به اجرایی کردن مفاد و مصوبات آن هستند.

در صورتجلسه ای که در جلسه مورد نظر تنظیم. و به امضای طرفین رسیده بود مقرر شده بود تا هر دو طرف الزام به عمل به مفاد این مصوبات داشته باشند.

 

1: به لحاظ زیست محیطی  و توافق اعضا زمان جابجایی آرامستان به مکانی خارج از شهر حداکثر تا ۴ سال آینده تعیین گردد که از این فرصت چهارساله، ۳سال جهت انتخاب مکان مناسب و خرید زمین توسط شهرداری و یک سال جهت تجهیز زمین تعین گردی

 

2:در طول دو سال اول به مقدار ۲۵ درصد  و در طول دو سال دوم به مقدار ۴۰ درصد از فروش و پیش فروش قبردر اختیار شهرداری امام زاده عبداله قرار گیرد.

 

3:با توجه به مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و همچنین اعتراضات مردمی بعد از فرصت ۴ساله هیچ یک از شهرداری های فوق از آرامستان به منظور دفن اموات استفاده ننموده و با توجه به نیاز شهر، تغییر کاربری لحاظ گردد.

۴:با توجه به توافق انجام گرفته فوق مقرر گردید کلیه شکایات دو طرف در محاکم قضایی کان لم یکن تلقی گردد و حل مشکل بر اساس مصوبات جلسه انجام گردد.

 

حال اعضای شورای شهر امام زاده عبداله(ع)بدون هیچ تنشی خواهان اجرای صورتجلسه موررخ ۹۴/۴/۱۰ فرمانداری ویژه شهرستان آمل بابت موضوع آرامستان بهشت امام زاده عبداله(ع) هستند.

مهدی اسکویی رئیس شورای شهر امام زاده عبداله(ع) درباره این موضوع مهم گفت که این حق مردم فهیم شهر امام زاده عبداله(ع) است که ۷سال پس از تاسیس این شهر از داشته های شهرشان برای عمران و آبادانی اش استفاده کنند.

داشته هایی از قبیل آرامستان و پارک جنگلی که متاسفانه هنوز شهرداری آمل حاضر نیست این دو مکان را به شهرداری امام زاده عبداله(ع) تحویل دهد.

اعضای شورای شهر امام زاده عبداله که منتخبین و امانت دار و حافظ منافع مردم در پارلمان شهری هستند با عزمی راسخ در پی گرفتن حق مردم شریف امام زاده عبداله هستند ودر روز  ۱۱ تیرماه ۹۸ طبق توافقی که در صورتجلسه  ۴ سال قبل فی مابین مسئولین هر دوشهر با نظارت فرماندار وقت صورت گرفت را اجرایی خواهند کرد.

مهدی اسکویی رئیس شورای اسلامی شهرامام زاده عبداله(ع) آمل درباره جابجایی آرامستان بهشت این شهرگفت: شهرداری آمل طی مصوبه تیر ۹۴ در فرمانداری آمل می‌بایست طی ٣ سال محل جدید دفن متوفی را مشخص کند و تا پایان تیرماه ٩٨ تجهیزات آرامستان به محل جدید منتقل کند ولی متأسفانه شهرداری آمل از سال ۹۴ تا به حال زمین جدید آرامستان را مشخص نکرده است.

وی با اشاره به اینکه مهلت تیرماه ٩٨ به دلایل مسائل زیست محیطی و تنش‌های احتمالی مردم به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، گفت: پایان تیر ۹۸ از دفن اموات جدید در آرامستان امام زاده عبدالله جلوگیری می‌شود.

تقی ابراهیمی نایب رئیس شورای اسلامی شهرامام زاده عبداله(ع) آمل نیز در این باره گفت: پیگیری حق مردم امام زاده عبداله(ع) از وظایف اعضای شورای شهر است و شورای شهر در پیگیری این حق تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

وی افزود: اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم خواستار احقاق این حق هستند و اگرقرار باشد این حق از مردم شریف و فهیم امام زاده عبداله(ع)  ضایع گردد با تمام قدرت جلوی آن را خواهیم گرفت.

نصراله فضلی عضو دیگر  شورا ی شهر اظهارکرد: به سهم خود تا پایان دوره شورا از تمام حقوق مردم شهرم  که من را به عنوان منتخبشان در پارلمان شهری  شهرامام زاده عبداله(ع) انتخاب کرده اند، دفاع خواهم کرد.

عضو شورای شهرامام زاده عبداله(ع) آمل افزود: ما خواستار اجرای قانون بدون تنش هستیم و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد
وی ادامه داد باتوجه به اینکه شهرهای بزرگ خصوصاشهر امل طرح جامع شهر تهیه نموده که هیچ قانونی در جانمایی طرح جامع شهری (آرامستان) در محدوده شهر دیگر (امام زاده عبداله) را نمی نمایدومغایر با قانون می باشد واگر قرار بر این باشد که شهری در شهر دیگر مداخله داشته باشد پس بحث شهریت معنا ندارد و حقوق عامه مرردم چگونه باید به آنها اعاده گردد حق مردم امام زاده عبداله این نیست که بیم ضایع شدن دارد

عباسقلی اسکو عضو شورای شهرامام زاده عبداله(ع) آمل نیز گفت: به دلیل مدیریت شهرداری آمل در گذشته بر منطقه کنونی شهری امامزاده عبداله، پس از جداسازی شهر امام زاده عبداله از شهرستان آمل کماکان با وجود ۰۶ سال از تاسیس اماکنی از قبیل آرامستان ، پارک جنگلی کماکانن دراختیار شهرداری آمل اداره می شود واگر این چنین بود نیازی به تاسیس شهر جدید نبود لذا به مسئولین ههری آمل سفارش میگردد به مفاد قرارداد فی مابین پایبند باشند ومردم شهر امام زاده عبداله نباید بی تدبیری مسئولین شهری آمل را تمکین نمایند وجودآلودگی شهرک صنعتی ، آرامستان، سردخانه اجساد ، دپوی زباله معادن شن وماسه ، مشکلات روحی روانی و زیست محیطی را درمنطقه به همراه دارد  بروز مشکلات زیادی گردیده است.

علیمردان رحمانی عضو دیگر شورای اسلامی شهرامام زادعبداله(ع) آمل گفت:عدم اجرای توافق و تمرد از قانون معمولا توسط مسئولین شهرستان به مردم سرایت می کند که ازجمله آن عدم اجرای قانون و تعهد مربوط به آرامستان می باشد.  شهرداری و اعضای شورای شهر آمل همکاری مناسبی با شهرداری و شورای شهر امامزاده عبداله داشته باشند و از آنها می خواهیم که منافع عمومی مارا هم در نظر بگیرند. تا پس از ۴ سال و طبق صورتجلسه ای که در سال ۹۴ به امضا رسید به تعهداتشان عمل کنند
IMG_20190529_111340_427