شهردار امام زاده عبداله استعفا داد آقای حسنی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد

دکتر صلواتی شهردار امام زاده عبداله به علت بیماری قلبی از سمت خود استعفا داد اعضای شورای شهر در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه با استعفا دکتر صلواتی موافقت کردند و آقای مجید حسنی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب نمودند
IMG_5753