جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امام زاده عبدالله(ع)

جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر باحضور نماینده بخشدار برگزار شد وافراد ذیل حائز اکثریت آرا شدند

۱٫ حاج تقی ابراهیمی             رئیس شورا

۲٫ حاج حبیب رضوی نیا        نائب رئیس

۳٫ حاج سیف الله اکبری           منشی

۴٫ حاج ولی  بیشمی               عضو

۵٫ مهدی  اسکو                     عضو   4 copy