نواختن زنگ انقلاب در شهر امام زاده عبدالله(ع) به روایت تصویر

IMG_6627[1]IMG_6629[2]IMG_6625[1] IMG_6624[1] IMG_6617[1] IMG_6619[2] IMG_6608[1] IMG_6611[1] IMG_6606[1] IMG_6614[2]