برگزاری جلسه شورای هماهنگی مسئولین امور ایثارگران شهرداریهای استان به میزبانی شهرداری امام زاده عبدالله(ع)

IMG_8003[1] IMG_8004[1] IMG_8005[1] IMG_8010[1] IMG_8013[1] IMG_8018[2] IMG_8008[1] IMG_8024[1] IMG_8012[1]