20171216_151349
vinbor
  • تاریخچه شهر و افتتاح شهرداری

شهر امام زاده عبدا… ( ع ) با توجه به موقعیت های جمعیتی و جغرافیایی و زیارتی خود در  تاریخ ۳۱/۴/۹۱ طبق مصوبه شماره ۸۲۳۰۲/ت۴۶۸۲۸ک، هیأت دولت و از مجموع سه روستای سابق اسکومحله، کاسمده و اسپند به شهر تبدیل شده و متعاقب آن شهرداری امام زاده عبدا… ( ع ) نیز در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ افتتاح گردید.

موقعیت اقتصادی شهر و شهرداری

اقتصاد شهر بر پایه کشاورزی و دامداری استوار بوده و با توجه به شیوه سنتی تولید و همچنین سرانه پایین زمین کشاورزی، درآمد سرانه شهروندان پایین است، به همین دلیل درآمدهای شهرداری ناچیز بوده و کفاف فعالیت های عمرانی را نمی کند. همچنین علیرغم وجود پتانسیل های اشاره شده اعم از توریست مذهبی و توریست طبیعی و … عدم وجود زیر ساخت ها و سرمایه گذاری لازم باعث شده است، شهر تنها به عنوان محل گذر توریست یا استراحتگاه آنان درآید.

vinbor2

گالری

پادکست

گالری