حریم شهر امام زاده عبدالله(ع) که مطابق مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان در تاریخ ۹۳/۴/۹ به تصویب رسیده بود  با پیگیری های دکتر فاطمی شهردار محترم امام زاده عبدالله(ع) وکمک واحد فنی شهرداری در تاریخ ۹۵/۳/۳۰ با حمایت جناب …
+ ادامه مطلب