برگزاری میز خدمت گفتگوی مستقیم مردم به مسئولین بخش و شهر امام زاده عبداله(ع)

میز خدمت گفتگوی مستقیم مردم به مسئولین بخش و شهر امام زاده عبداله(ع) به ریاست آقای ضربی بخشدار امام زاده عبداله و با حضور مهندس کردی معاونت فرمانداری ویژه شهرستان آمل و اعضای شورای اسلامی شهر و بخش ، سرپرست شهرداری امام زاده عبداله، و دیگر مدیران ادارات و نهادهای مستقر در شهر امام زاده عبداله در روز جمعه ۴ مرداد ماه ۹۸ قبل از خطبه های نماز جمعه در محوطه حرم مطهر برگزار گرردید

۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۱۵۸۲۳ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۲۲۷۱۲ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۲۴۱۴۰ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۲۴۴۳۶ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۳۰۱۰۱ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۲۴۹۴۹ ۲۰۱۹۰۷۲۶_۱۲۲۵۱۰