مجید حسنی به عنوان شهردار امام زاده عبداله(ع) انتخاب شد

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر امام زاده عبداله آقای مجید حسنی سرپرست فعلی با ۵ رای به عنوان شهردار امام زاده عبداله معرفی شد

IMG_5753