نصراله فضلی به عنوان رئیس شورای شهر امام زاده عبداله انتخاب شد

نصراله فضلی به عنوان رئیس شورای شهر امام زاده عبداله انتخاب شد

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر امام زاده عبداله(ع) انتخابات هیئت رئیسه سال سوم به شرح ذیل برگزار شد.

۱: نصراله فضلی رئیس شورای شهر
۲: عباسقلی اسکویی نائب رئیس شورای شهر
۳: علیمردان رحمانی منشی شورای شهر

8d5f6774-6cc8-4ca5-a98a-94e66f6aef77